Medycyna i farmacja(wszystkie dziedziny, technika medyczna, farmakologia itd.)

Informatyka (treści stron internetowych, tłumaczenia i lokalizacje serwisów internetowych, e-maile itd.)

Kosmetyka i przemysł kosmetyczny

Marketing (reklama, prospekty, katalogi, prezentacje itd.)

Językoznawstwo

Technika(instrukcje obsługi, opisy maszyn, budownictwo, architektura itd.)

Tłumaczenia dokumentów:korespondencja prywatna i/lub służbowa

Ekonomia i prawo(prawo handlowe, umowy, orzeczenia sądowe, opinie rzeczoznawców, pozwy i akty oskarżenia, korespondencja służbowa, ogłoszenia itd.)

Tłumaczenia przysięgłe
wszystkie dokumenty, świadectwa, akty notarialne, wyciągi z rejestru handlowego, indeksy, dyplomy ukończenia szkół wyższych, itp.

Jako tłumacz przysięgły mam prawo uwierzytelniać wszystkie przetłumaczone przeze mnie dokumenty.