Kompetencja rodzimego użytkownika języka (native speaker) oraz wieloletnie doświadczenie są podstawą dla profesjonalnego, dokładnego i terminowego wykonania Państwa zleceń.

Tłumaczenia pisemne
niemiecko – polskiepolsko – niemieckie
niemiecko – rosyjskierosyjsko – niemieckie
polsko – rosyjskierosyjsko – polskie

Tłumaczenia ustne
niemiecko – polskie
polsko – niemieckie

Nauczanie języków
Język polski dla Niemców
Język niemiecki dla Polaków
Język niemiecki jako język obcy

Doradztwo
Doradztwo przy nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami
Informacje krajoznawcze
Wskazówki dotyczące mentalności, kultury, zwiedzania

Pośrednictwo
Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami
Poszukiwanie partnerów w interesach poprzez ogłoszenia w Internecie i prasie niemieckiej
Komunikacja z potencjalnymi pracownikami z Polski
Marketing i webdesign w języku niemieckim
Doradztwo przy poszukiwaniu partnerów w interesach / przy wyborze personelu
Urlop w Niemczech